Niets verandert………als jij niet verandert.

Psychosociaal therapie is een vorm van individuele hulpverlening, dat valt onder de complementaire zorg (zorg die zorgverzekeraars onderbrengen bij alternatieve geneeswijzen). Het doel is om jou te ondersteunen bij je herstel, gebaseerd op vertrouwen en vrijwilligheid. Misschien wil je je veerkracht versterken, misschien loop je tegen uitdagingen aan waar je je niet tegen opgewassen voelt. Of worstel je met disfunctioneel gedrag en destructieve patronen. Deze vorm van hulpverlening is o.a. effectief bij burn-out, depressieve klachten, faalangst, pijnklachten klachten zonder medische oorzaak, rouw enz.

 

“Iedere wijze uil is als uilskuiken geboren.”

 

Psychosociale therapie ondersteunt en begeleidt je bij ongewenste, pijnlijke, ongemakkelijke of moeilijke situaties in het leven. Deze situaties kunnen klachten geven als moeheid, weinig energie, lusteloosheid, hoofdpijn, stress of een ontevreden gevoel. Samen met de therapeut wordt op zoek gegaan naar een oplossing binnen de grenzen van de mogelijkheden van de jouw.

 

Met geluk is het net als met gezondheid: als je er niets van merkt, betekent het dat het er is.

 

ADHD en complementaire zorg

ADHD en behandeling!

Er is nog altijd geen regulier medicijn dat ADHD of ADD geneest, evenmin een pasklare behandeling. De reguliere geneeskunde heeft wel medicatie die kernsymptomen verminderen en zijn er verschillende manieren om ouders, kind en leerkracht te ondersteunen, zodat kinderen met ADHD meer gewenst gedrag kunnen laten zien op school, thuis en tegenover leeftijdsgenoten.

ADHD behandeling met medicijnen

De kernsymptomen van ADHD (aandacht- en concentratieproblemen, impulsiviteit en hyperactiviteit) kunnen door medicatie sterk verbeteren. Dit heeft een gunstig effect op onder meer het schoolwerk, de fijne motoriek, de opvoeding en de sociale relatie met andere kinderen.

Effect van medicatie

Volgens de Gezondheidsraad leidt medicatiegebruik bij een groot aantal van de kinderen met ADHD tot een gedragsverbetering. Het gedrag van deze kinderen valt daarmee (net) binnen het ‘normale’ gedragspatroon.Hier hebben we het dan over het sociaal wenselijk gedrag dat een kind dient te hebben in de klas enz. Er wordt niet gekeken naar hoe het kind zich erbij voelt. Als ik dan kijk naar de afleveringen van ADHDennis dan hoor ik de inmiddels volwassen dat medicatie toch echt niet zo fijn is, zoals ze zeggen.

Soms worden er verschillende soorten medicatie (of combinaties daarvan) uitgeprobeerd en zijn er veel gevallen waar de medicatie niet aanslaat of dat het kind zodanig last krijgt van bijwerkingen, dat het ‘middel erger is dan de kwaal’.

Ik ben zelf niet pro reguliere medicatie. Dit omdat wij zelf binnen ons gezin gemerkt hebben dat er wel erg veel nadelige gevolgen waren aan reguliere ADHD medicatie. Tevens zet mij dan ook weer aan het denken…. hoe lang is deze medicatie er al. Is het getest op de lange termijn gevolgen?

Rebound

ADHD is ook met medicatie niet te genezen. De symptomen komen terug als de medicijnen zijn uitgewerkt. Bij kortwerkende medicatie komen de symptomen dan soms sterker terug dan normaal. Dit noemen we het reboundeffect. Bij langwerkende medicijnen treedt dit effect nauwelijks op en hoeft er maar één keer per dag medicatie te worden ingenomen.

Alternatieve behandelingen voor ADHDen ADD in de complementaire zorg.

Veel ouders staan huiverig tegenover het gebruik van medicijnen (psychostimulantia) voor ADHD. Vaak komt de vraag naar voren of er geen andere behandelingen mogelijk zijn. Dan worden genoemd: dieet, voedingssupplementen, homeopathische middelen of breinstimulerende therapieën (neurofeedback, Cogmed werkgeheugentraining, Braingame Brian).

Psychosociale aanpak van ADHD

Onder een psychosociale aanpak vallen gesprekken die erop gericht zijn het gedrag van het kind/ persoon te beïnvloeden. Om dat te bereiken, zijn de interventies niet alleen gericht op de ADHD-er zelf, maar ook op ouders, leerkrachten, collega’s enz.

Om de ouders, leerkrachten en het kind te ondersteunen in de gewenste gedragsverandering, blijkt het van groot belang dat zij begrijpen en accepteren wat het betekent om ADHD te hebben. De voorlichting hierover wordt psycho-educatie genoemd. Ook voor het kind is het belangrijk om te begrijpen hoe zijn/haar hoofd werkt en om uit te zoeken wat hij/zij nodig heeft.

Als je beter begrijpt waarom je kind zo ‘moeilijk’ is en als je beter weet welke aanpak tot gewenst gedrag leiden, zult je al snel veranderingen zien in het gedrag van het kind. De hulpverleners rondom het kind zullen je voorlichten over ADHD; mondeling, met foldermateriaal en misschien in bijeenkomsten. De laatste jaren worden allerlei trainingen ontwikkeld met een combinatie van diverse soorten gedragstherapie. Sommige zijn bedoeld voor individuele ouders. Ook komen er steeds meer trainingen voor leerkrachten en voor het kind zelf.

ADHD en dieet

Veel mensen veronderstellen dat er bij kinderen een relatie bestaat tussen wat ze eten en hoe ze hun gedrag kunnen beheersen. Ik merk in de praktijk dat er vaker wel een voeding intollerantie onder zit. Door gericht te gaan kijken naar de voeding kunnen bij vele ADHD klachten al beperkt worden. Het is geen standaarddieet. Het is voor elk kind anders en wordt voor elk kind apart samengesteld. Dankzij dit maatwerk kan voor elk kind zo goed mogelijk worden onderzocht wat de invloed is van voeding op het gedrag van het kind.

Alternatieve therapieën

Het feit dat je veel doet voor je kind, kan je als ouder een goed gevoel geven. De enthousiaste verhalen van andere ouders over resultaten van alternatieve therapieën zijn vaak ‘vers van de pers’. Dit terwijl homeopathie, fytotherapie en bach bloesemtherapie onder geneeswijzen zijn.

ADHD de alternatieve aanpak.

Na een anamnese wil ik graag de ontwikkeling van het kind in kaart brengen. Ik test energetisch diverse dingen uit(o.a. aarding, voeding, vitamine, mineralen, een energetica en bach bloesem). Door diverse alternatieve methodes te combineren en psychosociale begeleiding ondersteun ik de client om weer zelf regie te nemen.

Ik als complementaire therapeut nemen langer de tijd om problemen met jou en je kind door te spreken. Ouders en kinderen voelen zich er dikwijls begrepen en op hun gemak. Dat is een prettige ervaring.

Hulp op maat

Door dat ik heel client gericht kijk is elke ADHD behandeling echt maatwerk. Heel belangrijk in dit gebeuren is acceptatie dat je anders bent en voor de ouders begrip en anders kijken naar je kind met ADHD. Er zijn zoveel positieve dingen. Helaas kijkt onze maatschappij veel naar de negatieve aspecten van ADHD.

Benieuwd wat ik voor jullie kan betekenen?

Vul je gegevens in en we plannen een afspraak.